Pomoc drogowa - Samochody a bezpieczestwo

Pomoc drogowa

Samochody a bezpieczestwo

17:06, 7 padziernik 2011 .. 0 comments .. Link


Dotychczas tylko nie wielkie koncerny mogy sonie pozwoli na produkowanie czci zamiennych do samochodu. Aktualnie serwisy takie jak Holowanie Gdynia mog legalnie korzysta z niefabrycznych podzespoów. Co jeeli chodzi o bezpieczestwo? Zwolennicy nowelizacji podkrelaj, e zmiany w prawie nie bd miay wpywu na bezpieczestwo w ruchu drogowym. Moemy przecie logicznie stwierdzi, ze ochronna wzorów przemysowych nie jest zwizana z bezpieczestwem.

Inne zdanie na ten temat maj koncerny samochodowe, gdy uwaaj, e wytworzone, przez nich czci musz spenia wymogi homologacyjne oraz wymogi przeprowadzania prób zderzeniowych. Tymczasem wikszoci producentów niezalenych takie obowizki nie dotycz. Zamienniki niemajce homologacji nie zawsze s bezpieczne. Bezpieczestwo w czasie kolizji mog zapewni tylko szyby wykonane ze szka laminowanego lub hartowanego, co sprawia, e szyby rozpadaj si na nieostre kawaki lub ich kawaki pozostaj na folii.

A jeeli chodzi o owietlenie to take te czci maj kluczowe znaczenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego. Niezalenie od warunków owietlenie musi umoliwi prowadzcemu pen widoczno, nie olepiajc przy tym pojazdów nadjedajcych z naprzeciwka oraz zapewni odpowiedni sygnalizacji w trakcie ruchu oraz postoju. Std te istnieje obowizek homologacji elementów pojazdów.

Jeeli chodzi o elementy karoserii specjalici nie s co do tego zgodni, w jaki sposób elementy karoserii wpywaj na bezpieczestwo pojazdu. Przedstawiciele producentów twierdz, e tylko oryginalna cz bdzie odpowiednio dopasowana i poddana homologacji, a wraz z innymi elementami auta moe zapewni maksymalne bezpieczestwo. Potwierdzone badania potwierdziy, e widoczne czci samochodów maj wikszy wpyw na bezpieczestwo pieszych ni pasaerów pojazdu.

Przepisy s skonstruowane tak aby producenci obowizkowo speniali wszystkie szczegóowe wymagania bezpieczestwa i wykonywania testów wypadkowych w zakresie projektowania przedniej czci pojazdu. Niezaleni dostawcy nie s zobowizani do poddawania czci testom technicznym w zakresie bezpieczestwa pieszych.

Leave a Comment

{ Last Page } { Page 3 of 3 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Serwis samochodowy Gdynia
Pomoc drogowa

Categories


Recent Entries

Galeria
Naprawa lakiernicza elementu karoserii samochodowej z blachy
Samochody a bezpieczestwo

Friends

Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl